Symphyotrichum ’Little Carlow’, v 41 2021

2021-10-13

Mellan hjärta och höst

Symphyotrichum ’Little Carlow’, en korsning mellan hjärt- och höstaster, i Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Sorten ’Little Carlow’ är en hybrid i höstastersläktet Symphyotrichum mellan arterna hjärtaster S. cordifolium och höstaster S. novi-belgii. Båda arterna kommer ursprungligen från östra Nordamerika. Släktet omfattar idag runt hundra arter och alla utom en är nordamerikaner. Flera arter finns förvildade i Europa och på andra ställen då de har odlats länge.

Förr fördes arterna till släktet Aster, men kunskap om arternas släktskap har gjort att det släktet är uppdelat i flera nya. Symphyotrichum är idag artrikare än Aster.

’Little Carlow’ är lite mer blå än många andra höstastrar. Den passar utmärkt att planteras tillsammans med storvuxna gräs. Nedanför Tropiska växthuset hittar du den tillsammans med glansmiskantus Miscanthus sinensis och årets perenn 2022 diamantrör Calamagrostis brachytricha.

Veckans växt