Hoya multiflora - raketporslinsblomma, v 50 2019

2019-12-12

Julen närmar sig med raketfart

Raketporslinsblomma, Hoya multiflora i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Raketporslinsblomma Hoya multiflorabeskrevs för nära nog 200 år sedan. Den växer som epifyt i regnskogsområden i stora delar av Sydostasien, gärna på döda grenar. Till skillnad från de flesta Hoya-arter har den inte ett slingrigt, hängande växtsätt, utan växer mer upprätt. 

Arten gör rätt för sitt svenska namn. De utspärrade och bakåtvända kronbladsflikarna och den skaftade bikronan ger ett karaktäristiskt utseende. Den producerar stora mängder flygbränsle för besökande pollinatörer, nektar. 

Släktet Hoyaomfattar 200-300 arter med placering i familjen oleanderväxter (Apocynaceae). Porslinsblommornas närmaste släktingar i svenska floran är tulkört, Vincetoxicum hirundinaria.

Veckans växt står vid bambun till höger nedanför rampen i Tropiska växthusets regnskog.

Veckans växt