Pelargonium australe - australisk pelargon, v 14 2024

2024-04-03

Australisk storknäbb

australisk pelargon, Pelargonium australe, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

De flesta av de över 250 vilda arterna av pelargoner lever i södra Afrika. Några har dock letat sig till andra delar av världen, till exempel Australien. Där finns sex endemiska arter och ytterligare en handfull som förvildats från odlade pelargoner.

Veckans växt är australisk pelargon Pelargonium australe och du hittar den i blom i Tropiska växthusets suckulentrum.

Pelargos är grekiska för stork och släktnamnet anspelar på de storknäbbslika frukterna. Tidigare ingick pelargoner i samma släkte som våra nävor, dvs. släktet Geranium. Då är det i stället tranans näbb som frukterna med sitt långa spröt liknas vid.

Veckans växt

Senast uppdaterad: 2022-01-17