Justicia adhatoda - malabarnöt, v 2 2023

2023-01-11

Gammal älskogs-tjuvnad rostar aldrig

malabarnöt, Justicia adhatoda, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Veckans växt är vår allra äldsta växt. Redan 27 juli 1722 visades malabarnöt Justicia adhatoda upp i blom för Vetenskaps-societeten av Rudbeck den yngres måg Peter Martin.

Sedan dess har den odlats hos oss och ett par gånger förökats via sticklingar. En av dem blommar nu i Tropiska växthusets vinterträdgård.

Linné nämner arten med det svenska namnet älskogs-tiufnad utan vidare förklaring.
Malabarnöt växer naturligt från Afghanistan till Laos. Den innehåller slemlösande ämnen och har därför används medicinskt i exempelvis hostmediciner.

Veckans växt

Senast uppdaterad: 2022-01-17