Småkroniga narcisser

En blomma per stjälk. Trumpeten är högst 1/3 av kalkbladens längd.

Narcissus 'Seagull'

Närbild på de småkroniga narcissen 'Seagull', med vita utspärrade kalkblad och en kort gul krona med orange kant.

Narcissus 'White Lady,

Du hittar 'White Lady' i Botaniska trädgårdens södra del.

Blomma på den småkroniga narcissen 'White Lady', med lätt bakåtböjda vita kalkblad och en kort gul krona, fotograferad snett från sidan.
Senast uppdaterad: 2021-09-13