Påskliljor och pingstliljor

En bädd av blommande narcisser i ljust citrongult och gult, med formklippta granar och buxbomshäckar i bakgrunden. Längst bak den gulputsade orangeribyggnaden Linneanum.

De välkända påsk- och pingstliljorna hör till släktet Narcissus i familjen Amaryllisväxter. Släktet innehåller ett 70-tal arter som växer vilt från Portugal till Turkiet. Gemensamt för dem alla är att de har blommor med sex blomblad (kalkblad) och en bikrona (trumpet).

De flesta narcisser är lättodlade. Lökarna trivs i sol till halvskugga, gärna där det är lite fuktigare under växtperioden men torkar upp under sommaren då de vilar. Några, som jonkviller och tazetter, vill ha det soligare mer dränerat.

Tretton olika grupper av narcisser

Narcisser hybridiserar lätt vilket har gett upphov till en mängd hybrider och sorter. Dessa brukar delas in i 13 sort-grupper baserat på blomdelarnas färg, form och inbördes storleksförhållande.

Trumpetkroniga narcisser och storkroniga narcisser

Närbild på påsklilja med ljust citrongula kalkblad och gul trumpet, sorten 'Topolino' i gruppen trumpetblommiga narcisser.
Trumpetkroniga narcisser
Närbild på en vitblommig narciss, med bred vit trumpet. SOrten 'Ice Follies' i gruppen storkroniga narcisser.
Storkroniga narcisser

Småkroniga narcisser och fylldblommiga narcisser

Närbild på vitblommig narciss med kort orange-röd trumpet. Sorten 'Seagull' i gruppen småkroniga narcisser.
Småkroniga narcisser
Bild på en planta med en gul påsklilja med fylld blomma - den har många kalkblad och flera trumpeter i varandra. Sorten 'Telamonius Plenus' i gruppen fylldblommiga narcisser.
Fylldblommiga narcisser

Triandrus-narcisser och cyclamineus-narcisser

En grupp av helt vitblommiga påskliljor, sorten 'Thalia', med kraftig gräddvit trumpet. Den tillhör gruppen triandrus.
Triandrus-narcisser
Närbild på gulblommig narciss lång gul trumpet och bakåtböjda kalkblad. Sorten 'Peeping Tom' i gruppen cyclamineus-narcisser.
Cyclamineus-narcisser

Jonquilla-narcisser och tazetta-narcisser

Närbild på vitblommig narciss med utbredda kalkblad och gul trumpet. Sorten 'Silver Smiles' i gruppen jonquilla-narcisser.
Jonquilla-narcisser
Närbild på blommor av gulblommig narciss med kort klart gul trumpet och citrongula kalkblad. Sorten 'Minnow' i gruppen tazetta-narcisser.
Tazetta-narcisser

Poeticus-narcisser och bulbocodium-narcisser

Närbild på vitblommig narciss med mycket kort gul trumpet med röd kant. Sorten Narcissus poeticus 'Recurvus'.
Poeticus-narcisser
Närbild på fyra blommor av en gulblommig narciss med bred och lång trumpet, där de små, spetsiga kalkbladen bara bildar en liten krans på mitten. Sorten 'Julia Jane' i gruppen bulbocodium-narcisser.
Bulbocodium-narcisser

Flikkroniga narcisser och narciss-arter

Närbild på ljust gulblommig narciss där kalklbladen är ljust citrongula och trumpeten ersatt av en ring av klart gula blomblad.. Sorten 'Daiguiril' i gruppen flikkroniga narcisser.
Flikkroniga narcisser
Närbild på gulblommig påsktrumpet med bred solgul trumpet med en liten krans av spetsiga kalkblad i samma färg. Arten Narcissus bulbocodium.
Vilda arter av narcisser

Övriga narcisser

Närbild på vitblommig narciss med kort orange-röd trumpet. Sorten 'Seagull' i gruppen småkroniga narcisser.
Övriga sorter av narcisser

Lökvandring i Botaniska trädgården

Hösten 2018 planterades 75 000 lökar och knölar i Botaniska trädgården. Runt Linneanum och övriga byggnader finns det sedan länge lökrika gräsmattor och rabatter som skänker trädgården tidig vårprakt. Tillsammans med våra krukodlade lökar, tropiska knölar och nyplanterade arter utgör de Botaniska trädgårdens samling av lök- och knölväxter. 

vår karta över områden med extra mycket lökväxtermarkerar de olika färgerna vilken del av året som lök- och knölväxterna blommar som vackrast. De gula fälten blommar tidig vår, de gröna sen vår, de röda på sensommaren eller hösten och de blåa under hela växtsäsongen.

Karta över områden med extra mycket lök- och knölväxter i Botaniska trädgården, Uppsala universitet.
Senast uppdaterad: 2023-08-02