Lysimachia nummularia, penningblad

Lysimachia nummularia, penningblad Linnés Hammarby Uppsala universitetDenna lilla krypande ört med gula stjärnformade blommor är ganska vanlig på Hammarbys gräsmattor och förekommer också på den västra delen av hammaren.

Penningblad växer i vilt tillstånd på fuktig gräsmark och på strandängar. I Uppland är den naturaliserad sedan 1700-talet längs Mälarens stränder. I Hammarby bör den inte vara vild, utan det är troligast att den här har sitt ursprung i gårdens rabatter. Hammarby ligger på upphöjd mark långt från Mälarens fuktiga stränder. Penningblad odlades av Linné i Uppsala botaniska trädgård, och Hammarbys population har troligen inplanterats därifrån till Hammarby.

Foto: Stephen Manktelow