Aquilegia vulgaris, akleja

Akleja, Aquilegia vulgaris, Linnés Hammarby. Det finns både blå och rosa färgvarianter av akleja på Hammarby och arten nämndes som linneansk relikt redan av Müller 1858.

Eftersom akleja inte ingår i den lista över Linnés inplanteringar på Hammarby som publicerades av Otto Gertz 1927 ansåg Rutger Sernander att den måste ha funnits på Hammarby redan när Linné köpte gården.

Vi vet från Abraham Bäcks son Carls anteckningar att akleja växte i Hammarby på Linnés tid. Han skrev 1772 efter ett besök: ”Söndagen där och äfven Måndagen till Tisdagsmorgon, under hwilken tid jag såg insecter i Cabinettet, [...] och examinerade humblegårdens örter, hvaribland ihogkommas bör: Geum urbanum [nejlikrot], Ribes alpinum [måbär], Viburnum opulus [olvon], Thlaspi campestre [fältkrasse], Aquilegia vulgaris [akleja], och Prunus spinosa [slån].”

Linné föreläste om akleja i sina trädgårdsföreläsningar, och det finns en möjlighet att han själv planterade ut den i Hammarby i undervisningssyfte.

Läs Linnés föreläsning om akleja.

Foto: Stephen Manktelow