Spännande växter från hela världen

I de linneanska trädgårdarna odlas nästan 9 000 arter. Här har vi samlat kort information om några av dem.

Följ länkarna till respektive trädgård nedan om du vill lära dig mer om dessa växter.

Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana

En av Botaniska trädgårdens mest spektakulära växter är jättenäckrosen. Den har under sommaren blad som kan bli upp till 2 meter i diameter och blommar nattetid i juli-september. Knopparna slår ut i skymningen och varje blomma är bara utslagen i två nätter – den första natten vit, den andra rosa. 

Jättenäckrosen Victoria blommar bara på natten

Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana, med stor rosa blomma, i Tropiska växthuset.
Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

LAGERTRÄD INKÖPTA AV LINNÉ

Några av de äldsta växterna i Botaniska trädgården är fyra lagerträd som Carl von Linné beställde från Holland på 1700-talet. Förr plockades alla blad och kvistar, till de lagerkransar som doktorerna vid Uppsala universitet fick då de promoverades, från Linnés lagerträd.

Linnés lagerträd har odlats i Uppsala i mer än 250 år

Lagerkrans liggande på en stolsdyna i samband med doktorspromotion.

Gran med känd arvsmassa

Granen har sju gånger så stor arvsmassa som människan. I Botaniska trädgården växer en av de granar som användes för att kartlägga granens arvsmassa.

Undersökningen av granens genom

Störst av alla hoyor

Hoya gigas är den art i släktet porslinsblommor som har störst blomma. 2014 blommade den i Tropiska växthuset för första gången i Europa (så vitt vi vet). Vi har fått plantan genom bevarandeprojektet “Paradise Forest”. De räddar porslinsblommor från utrotning, i spåren av skövlade skogar på Nya Guinea.

Läs mer om Hoya gigas i tidningen Hemträdgården.

Hoya gigas med släktets största blommor i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården.
Hoya gigas i Tropiska växthuset.

Aloe från Afrikas horn

I mitten av 80-talet var Mats Thulin vid Avdelningen för systematisk biologi på forskningsresa i Somalia och samlade frön av en aloë. Året därpå såddes den i Botaniska trädgården. Efter 25 år blommade den för första gången och det visade sig vara en ny art för vetenskapen.

Så fick den nyupptäckta arten Aloe nugalensis sitt namn 2011

Aloe nugalensis blommar med orange-röda blommor i kaktusavdelningen i Botaniska trädgårdens orangeri.
Aloe nugalensis, i kaktusavdelningen i Botaniska trädgårdens orangeri.

Jonsbodalinden

Carl von Linnés far Nils Ingemarsson växte upp i Jonsboda i Vittaryds socken i Småland. Som präststudent i Växjö tog han sig namnet Linnaeus efter en lind som växte i en ”stenrösja” på fädernegården.

Jonsbodalinden – trädet som gav namnet Linné

Gulsporre eller inte?

När Carl von Linné upptäckte pelorian snuddade han vid tanken att nya arter kan uppkomma i naturen, att inte alla arter har skapats av gud vid ett tillfälle. Han trodde att peloria var en ny art som hade uppkommit ur gulsporre, Linaria vulgaris.

Linné och Peloria - Linnés monster

'Linnés äpple'

På Linnés Hammarby odlar vi ett 30-tal fruktsorter, främst från Mälardalen. Ett undantag är sorten 'Linnés äpple'. Den fanns registrerad på Alnarp och Balsgårds försöksstation under detta namn och skall ursprungligen ha kommit från Stenbrohult. 

Så känner du igen Linnés äpple.

Senast uppdaterad: 2023-01-09