Fröutbyte med andra botaniska trädgårdar

I en botanisk trädgård odlas tusentals växter som inte går att få tag på i en vanlig handelsträdgård. Genom att byta fröer med mer än 600 botaniska trädgårdar över hela världen, kan trädgården skaffa annorlunda växter som behövs för forskning och undervisning. Många av växterna har aldrig tidigare odlats i Sverige. 

Trädgårdens egen frökatalog heter Semina Selecta (utvalda fröer). Det namnet har den haft sedan 1858, men fröbytet sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. Ur Semina Selecta kan andra trädgårdar beställa fröer som vår personal samlat i naturen eller odlingarna. Omkring 1000 olika växtarters frön torkas och tröskas rena varje vinter. Till frökatalogen väljs ungefär 100 arter ut.

I utbyte får Botan frökataloger från all världens botaniska trädgårdar. Ur dessa beställer vi de arter som vi vill prova att odla, på friland eller i växthus. En del förmedlas vidare till olika forskningsprojekt som söker växtfröer genom Botaniska trädgården.

Fröbytet är bara ett av de sätt på vilka Botaniska trädgården skaffar växtmaterial. Många växter har förts hit av forskare verksamma vid Uppsala universitet. De fältarbetar i främmande länder och kan ha med sig fröer och sticklingar hem.

Vår senaste årgång av frökatalogen Semina Selecta (på engelska).

Senast uppdaterad: 2022-12-01