Våra växter

Blad på en bananplanta i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården.

Växter från hela världen

 – för kunskap, inspiration och glädje!

I de linneanska trädgårdarna odlas nästan 7 000 arter.

Du kan söka i vår växtdatabas över växter i våra tre trädgårdar och du kan lära dig mer om några av de växter som finns kvar på Linnés Hammarby sedan 1700-talet.

I artiklarna om veckans växt berättar vi om många av Botaniska trädgårdens växter.

Botaniska trädgårdens växter

I Botaniska trädgården finns många ovanliga växter som samlats in under expeditioner runt om i världen. En av trädgårdens uppgifter är att tillhandahålla växtmaterial för forskning och undervisning vid universitetet. Vi samlar också in fröer som vi delar med oss av till andra botaniska trädgårdar i ett internationellt fröutbyte.

Vissa av växterna som odlas här är utrotningshotade. Genom att odla dem bevarar vi och skapar förståelse för den biologiska mångfalden. 

Hos oss kan du också hämta inspiration till din egen trädgård. 

Linnéträdgårdens växter

I Linnéträdgården odlar vi bara växter som vi vet att Linné själv hade i odling. De är planterade efter Linnés skisser. I trädgården speglas hans sexualsystem, vår- och höstblomning och olika vattenekosystem.

Växter på Linnés Hammarby

Växterna på Linnés Hammarby har alla anknytning till Carl von Linné eller 1700-tal.

Utanför huvudbyggnaden har vi rekonstruerat Linnés "mullbänkar" efter hans växtlistor.

I Upplandsträdgården odlar vi växter som odlades i trädgårdar i Uppland på 1700-talet.

Ett fyrtiotal växter finns dessutom kvar ända sedan Linnés tid på 1700-talet och utgör ett värdefullt biologiskt arv.

Senast uppdaterad: 2024-05-16