Linnéträdgårdens växter

I Linnéträdgården odlar vi bara växter som vi vet att Linné själv hade i odling. De är planterade efter Linnés skisser. I trädgården speglas hans sexualsystem, vår- och höstblomning och olika vattenekosystem.

Växtdatabasen

Vår sökbara databas ligger för närvarande nere. Vänligen kontakta oss via e-post för frågor rörande våra växtsamlingar: botanical.garden@botan.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-12-15