Horologium Floræ enligt Philosophica botanica 1751

Blåvinda, Convolvulus tricolor. Foto Karin Martinsson.
Blåvinda, Convolvulus tricolor
Vildtulpan, Tulipa sylvestris, Linnéträdgården. Foto Karin Martinsson, Uppsala universitet.
Vildtulpan, Tulipa sylvestris    
Vildtulpan, Tulipa sylvestris. Foto Karin Martinsson, Uppsala universitet.
Vildtulpan, Tulipa sylvestris

Växterna i Linnés Horologium Floræ och de öppnings- och stängningstider
han använde för att markera tiden.

• före ett klockslag betyder troligen "strax före"
• efter ett klockslag betyder "strax efter"
• mellan två klockslag betyder " … till …".

Rödmire, Anagallis arvensis. Foto Karin Martinsson, Uppsala universitet.
Rödmire Anagallis arvensis    
Portlak, Portulaca oleraceae. Foto Karin Martinsson, Uppsala universitet.
Portlak, Portulaca oleraceae                          
Portulaca frö. Foto karin Martinsson, Uppsala universitet.
Portulaca, frö
Öppnas Stängs
ängshaverrot Tragopogon pratensis
Tragopogon luteum
3•
sommarfibbla Leontodon hispidus
Leontodon Taraxaconoides
•4
lyktfibbla Picris echioides
Picris magna
4•5
cikoria Cichorium intybus
Cichoreum Scanense
4•5
klofibbla Crepis tectorum
Crepis tectorum
4•5
Reichardia tingitana
Scorzonera tingitana
•6 10
kålmolke Sonchus oleraceus
Sonchus lævis
5• 12
maskros Taraxacum sect. Ruderalia
Leontodon Taraxacum
5• 8•9
Crepis alpina
Crepis alpina
5• 11
späd haverrot Tragopogon hybridus
Tragopogon Columnæ
5• 11
stjärnfibbla Rhagadiolus stellatus
Lapsana Rhagadiolus
5• 14•
Phaecasium lampsanoides
Lapsana glutinosa
5• 10
blåvinda Convolvulus tricolor
Convolvulus rectus
5•
slåtterfibbla Hypochœeris maculata
Hypochoeris pratensis
6• 17
flockfibbla Hieracium umbellatum
Hieracium fruticosum
6• 17•
hagfibbla Hieracium sect. Vulgata
Hieracium Pulmonaria
6•30 14•
rosenfibbla Crepis rubra
Crepis rubra
6•30 14
åkermolke Sonchus arvensis
Sonchus repens
6•30
strandmolke Sonchus palustris
Sonchus belgicus
•7 14•
höstfibbla Leontodon autumnale
Leontodon Chondrilloides
7• 15•
savojfibbla Hieracium sect. Sabauda
Hieracium latifolium
7• 14
torta Cicerbita alpina
Sonchus lapponicus
7• 12•
sallat Lactuca sativa
Lactuca sativa
7• 10
väderspåman Dimorphotheca pluvialis
Calendula africana
7• 16
vit näckros Nymphaea alba
Nymphaea alba
7• 17•
liten sandlilja Anthericum ramosum
Anthericum album
7• 16
Hypochoeris achyrophorus
Hypochoeris hispida
8 14•
Rhagadiolus hedypnois
Lapsana Rhagadioloides
8
Trichodiadema barbata
Mesembryanthemum barbatum
8 14•
revfibbla Pilosella lactucella
Hieracium Pilosella
9
rödmire Anagallis arvensis
Anagallis rubra
9
hylsnejlika Petrorhagia prolifera
Dianthus prolifer
9 13•
åkerfibbla Hypochoeris glabra
Hypochoeris Chondrilloides
9 13•
sprötmalva Modiola caroliniana
Malva helvula
10 13
rödnarv Spergularia rubra
Arenaria purpurea
10 15
isört Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum crystallinum
10 •16
smal isört Mesembryanthemum nodiflorum
Mesembryanthemum neapolitanum
10•11 15•
ringblomma Calendula officinalis
Calendula arvensis
15•
tungblad Glottiphyllum linguiforme
Mesembr. Linguiformae
15•
rödfibbla Pilosella aurantiaca
Hieracium rubrum
15•16
grådådra Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides T.
16•
Papaver nudicaule
Papaver nudicaule
19•
brunröd daglilja Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
•20  


Litteratur

  • Linnaeus, Carl fil., 1971: Blomsteruret (Horologium plantarum). Valda avhandlingar av Carl von Linné nr 60.
  • Martinsson, Karin, 2003: Linnés Blomsterur. Prisma.