Sibirisk nunneört – en pärla bland ogräs

Sibirisk nunneört, Corydalis nobilis på förgården framför Linnémuseet i Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Den sibiriska nunneörten Corydalis nobilis är sedan Linnés tid förvildad runt om i Uppsala. De blänkande svarta fröna har ett fett bihang som myror sätter värde på som larvföda, och på så vis sprider fröna. Corydalis nobilis hör hemma i södra Sibirien, Kazakstan och Xinjiang.

Linné fick ett brev från Erik Laxmann med frön som han trodde var löjtnantshjärta, Lamprocapnos spectabilis. Visst är fröna lika, men de visade sig tillhöra en obeskriven art. Linné odlade sibirisk nunneört i Linnéträdgården och på Linnés Hammarby. Lagom till säsongsstarten 1 maj blommar den vackert innanför planket i Linnéträdgården!