Trädet som gav namnet Linné

Carl von Linnés far Nils Ingemarsson växte upp i Jonsboda i Vittaryds socken i Småland. Som präststudent i Växjö tog han sig namnet Linnaeus efter en lind som växte i en ”stenrösja” på fädernegården. När sonen Carl Nilsson Linnaeus adlades 1762 tog han sig namnet von Linné.

Den sista av Jonsbodalindens stammar föll 1823. Från trädets rot utvecklades en mängd skott och nya stammar. År 2005 förökades material från linden vid SLU i Alnarp av forskningsledare Rune Bengtsson.

I Linnéträdgården växer ett träd som donerades till trädgården i juni 2010 av SLU i Alnarp. Initiativtagare var sällskapet Linnés Skogliga Bröder.