Linnéträdgårdens växter

I Linnéträdgården odlar vi bara växter som vi vet att Linné själv hade i odling. De är planterade efter Linnés skisser. I trädgården speglas hans sexualsystem, vår- och höstblomning och olika vattenekosystem.

Jonsbodalinden

Carl von Linnés far Nils Ingemarsson växte upp i Jonsboda i Vittaryds socken i Småland. Som präststudent i Växjö tog han sig namnet Linnaeus efter en lind som växte i en ”stenrösja” på fädernegården.

Jonsbodalinden – trädet som gav namnet Linné

Senast uppdaterad: 2021-09-13