Linnéträdgårdens växter

Våra växter

I Linnéträdgården odlas bara de arter vi vet att Carl von Linné har odlat där.

I Linnéträdgården odlar vi bara växter som vi vet att Linné själv hade i odling. De är planterade efter Linnés skisser. I trädgården speglas hans sexualsystem, vår- och höstblomning och olika vattenekosystem.