CANCELLED: Early summer night in The Linnaeus garden

Pre-booking necessary: bokning@botan.uu.se

Tickets 100 Skr.

Utställningar Linnéträdgården och Linnémuseet