Venus i Linnéträdgården

Venusstatyn i Linnéträdgården, en kopia på Uppsalas första nakenstaty. Statyn står framför orangeriet, vid sjödammen . Foto esper Kårehed, Uppsala universitet.

Linnés Venus åter i akademiträdgården

År 1758 köpte Linné en staty föreställande en Mediceisk Venus, från Piperska trädgården i Stockholm. Redan 1731 hade Linné besökt Pipers egendom. Då den såldes 1757 var han inte sen att höra sig för om möjligheten att köpa en eller flera av de Venus-statyer i bly som stod i trädgården. Linné använde sin tidigare student Petrus Osbeck som förhandlare och efter tre månaders idog korrespondens, anlände en av Uppsalas första uteskulpturer till den botaniska trädgården. Så här skriver Linné i ett av breven:

Ewinnelig tackksägelse för alt det myckna beswåret af mine commissioner. War så god och kiöp den wackraste för 600 dlr, allenast det är en nuda virgo [naken jungfru], jag bryr mig ej om den dura pidestallen.

Statyn skapade skandal i Uppsala. Att ha en naken staty tycks ha skapat bryderier även för Linnés efterträdare. Botaniska trädgården och Venus flyttade vid slutet av 1700-talet till den tidigare slottsträdgården, den plats där dagens botaniska trädgård ligger. Vid mitten av 1800-talet hade dåvarande prefekten Göran Wahlenberg flyttat henne till en diskret plats och låtit sätta "en stor stenklump i den hand hon, just icke i antik anda, något förlägen håller framför sig...". Någon gång under de följande 100 åren försvann kärleksgudinnann spårlöst från Botaniska trädgården. Nu har hon kunnat återbördas till Linnéträdgården, tack vare en frikostig gåva från hovrättsrådet Göran Atmer. Historien om Linnés Venus-staty finna att läsa i Svenska Linnésällskapets årsskrift från 1946.