Vårkvarteret – Area vernalis

Area vernalis, vårkvarteret, Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Vårkvarteret omfattar sådana växtarter, som bör täckas över vintern och, då våren börjar nalkas (stundom med skydd av fönster), börja utvecklas. Till dessa ansluta sig åtskilliga växter från Sibirien. Detta kvarter hyser på en ställning klättrande växter, såsom Convolvuli, Ipomaea, pumpor etc.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

Förutom sibiriska växter innehöll kvarteret också vårblommande lökar. I sin ”Blomsteralmanach”, sammanställd år 1755, har Linné noterat den 12 april att krokus Crocus vernus, snödroppe Galanthus nivalis och klosterlilja Leucojum vernum började blomma samma dag som sädesärlan kom och grodorna började kväka. Fyra dagar senare slog tibast Daphne mezereum ut sina doftande blommor. Sommartid är de flesta vårväxterna nervissnade och blomstersängarna ligger öde.

Tillbaka till kartan

Höstkvarteret

Senast uppdaterad: 2023-08-02