Trädgårdsgrinden – Porta magna

Porta magna, trädgårdsgrinden, Svartbäcksgatan 27, Linnéträdgården, Uppsala universitet.

Linnéträdgårdens ursprungliga järngrindarna återfanns på 1960-talet i universitetets förvar och sattes på plats 1967. Grindöverstycket saknades dock och fick nytillverkas efter Linnés beskrivning. Mot Svartbäcksgatan pryds det av lilla riksvapnet. På trädgårdssidan skall ätten Gyllenborgs vapen sitta som ett tack för familjens välvilja mot trädgården. Järnet till grindarna skänktes av greve Fredrik Gyllenborg och är stämplat Vattholma bruk. Hans äldre bror Carl Gyllenborg var vid tiden universitetskansler. 

Tillbaka till kartan

Senast uppdaterad: 2023-08-02