Trädgårdsgångarna – Ambulacra

Trädgårdsgångarna, Ambulacra. Här den gång som utgör mittaxel i Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Mittgången kantas av prydnadsväxter som odlades i Uppland på 1700-talet. Gången utmed trädgårdens sydöstra sida, Ambulacrum tectum, var på Linnés tid en täckt gång, där man kunde vandra i skuggan soliga dagar. Föredrog besökarna att gå i solen skulle de istället välja den nordvästra gången, Ambulacrum subdiale.

I rabatten närmast entrén odlas numera smultron och linnea Linnaea borealis. Linné hade själv stora svårigheter att få linnea att trivas i trädgården och lyckades bara odla den i kruka.

Tillbaka till kartan

Floddammen

Senast uppdaterad: 2022-05-18