Södra kvarteret – Area meridionalis

Södra kvarteret, Area meridionalis, kallas grusplanen framför orangeriet i  Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Södra kvarteret är ett stort, öppet, sandbetäckt område. Detta mottager den ur orangeriet mot söder utvandrande Flora och är beundransvärt prydligt genom sina i rader ordnade blomkrukor, som dock under vintern vinna ett passande härbärge inom Frigidarium.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

Sommartid ställdes frigidariets växter ut i solen på grusplanen framför orangeriet. I rader stod krukor och baljor med fikon, myrten, persika, äkta kastanj, mullbär och många, många fler. Där fanns också några växter som idag odlas på friland såsom tuja Thuja occidentalis och silvertistel Carlina acaulis. Deras härdighet var inte känd av Linné, han trodde inte att de klarade vintrarna i Uppsala.


Tillbaka till kartan

Fönsterbänken

Senast uppdaterad: 2023-08-02