Prefektbostaden

Prefektbostaden, idag Linnémuseet i Linnéträdgården, Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Prefekthuset uppfördes 1693 av Olof Rudbeck den äldre, som tjänstebostad åt hans son Olof Rudbeck den yngre. Båda var professorer i medicin och botanik samt trädgårdens prefekter. När Linné tog över som trädgårdsprefekt 1741 var huset "mera likt en rövarkula och ett ugglenäste" och fick genomgå en omfattande renovering innan familjen Linné flyttade in.

Då trädgården övergavs som botanisk trädgård blev huset istället tjänstebostad åt universitetets musikdirektör. Den siste som bodde där var tonsättaren Hugo Alfvén. Från 1937 är huset Linnémuseum, fram till 2020 med Svenska Linnésällskapet som huvudman.
 

Linnémuseet drivs idag av Uppsala universitet.

Tillbaka till kartan

Senast uppdaterad: 2023-11-29