Kärrdammen – Aquarium palustre

Kärrdammen, Aquarium palustre, Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Kärrdammen har på sidorna väggar eller horisontellt lagda stockar, som skiljer vattnet från fasta marken; häremellan är ett rum, som är fyllt med kärrdy, och häri har planterats kärrväxter.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

Linnés tre dammar försågs med vatten från ett källdrag som rann genom trädgården. Vattnet leddes från öster till väster genom ihåliga trästockar som låg nedgrävda i marken. Kärrdammen var den grundaste av dammarna och fylld med fuktig jord.

Tillbaka till kartan

Apkojor

Senast uppdaterad: 2023-08-02