Förgården

Förgården med hamlade lindar, Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Tomten utmed Svartbäcksgatan var prefektens förgård. Framför bostadshuset fanns på Linnés tid en plantering med okänt innehåll. Numera domineras förgården av åtta stora lindar, planterade på 1800-talet. De symboliserar Linné, vars namn är hämtat från en lind som växte vid hans fars släktgård i Småland.

I maj breder stora mängder av sibirisk nunneört Corydalis nobilis ut sig på förgården. Arten infördes till Sverige av Linné. Den 22 april 1765 fick Linné frön av vad han trodde var löjtnantshjärta men som när de blommade visade sig vara en annan spektakulär nyhet.

Tillbaka till kartan
Perenna kvarteret

Senast uppdaterad: 2022-05-18