Floddammen – Aquarium fluviatile

Floddammen, Aquarium fluviatile, i Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Ute i floddammen är plats beredd åt flod- och sjöväxter, såsom Hottonia, Hippuris, Myriophyllum, Potamogeton, Sagittaria, Utricularia etc. Dammens kanter beklädas av 20 olika Carex-arter.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

Floddammen var djupare än kärrdammen, men grundare än sjödammen. Utmed kanterna stod olika starrarter såsom blåsstarr Carex vesicaria och slokstarr C. pseudocyperus. I dammens mitt trivdes hästsvans Hippuris vulgaris, nate-arter Potamogeton och pilblad Sagittaria sagittifolia.

Linné propagerade för att all odling skulle grundas på kunskap om växternas naturliga livsmiljöer; klimat, jordmån och fuktighet. Hans dammar är de första ekologiska planteringar som förekommit i en botanisk trädgård.

Tillbaka till kartan
Sjödammen

Senast uppdaterad: 2023-08-02