Drivbänken – Vaporarium

Drivbänk, Vaporoium, idag ombyggd till förråd, Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Vaporarium eller ”Drefbäncken” är att skåda vid orangeriets västra sida. Det är byggt av trä och försett med sluttande fönster samt fyllt med hästgödsel, som täckes med garvarebark. Här ser man talrika krukor, fyllda med finaste sållade mylla, och i dessa sås tropiska växters frön, vilka under sommaren, genom solens och jordens förenade värme (så hög som i hästens mage) bringas till groning. Höjden på denna drivbänk går till 3 1/2 alnar.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

På denna plats stod Linnés Vaporarium, en två meter hög varmbänk som användes för uppdrivning av växter ur frö. En varmbänk värms upp dels av solens strålar, dels underifrån när hästgödsel och garvarebark "brinner" samman. Exakt hur varmbänken såg ut är inte känt.

På platsen för vaporariet står en liten bod av tegel. Det är oklart vilken funktion den hade på Linnés tid. Den kan eventuellt ha ersatt det ursprungliga vaporariet som var byggt av trä. Framför vaporariet fanns en låg drivbänk.


Tillbaka till kartan

Apricarium

Senast uppdaterad: 2023-08-02