Annuella kvarteret – Area annua

Area annua, Annuella kvarteret, Linnéträdgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Annuella kvarteret upptages av sådana växter, som om sommaren sås på fritt land och vilkas rötter vara ett eller två år.
Carl von Linné, Hortus Upsaliensis 1745

Antalet trädgårdssängar i Area annua är 44 och de är, enligt Linnés anvisning, inte bredare än att en vid sidan gående person kan rensa dem från ogräs. I blomstersängarna odlas annuella (ettåriga) och bienna (tvååriga) växter. Biennerna bildar en bladrosett första året och blommar det andra året.

Grindarna till Area annua och Area perennis var låsta på Linnés tid. Vetgiriga besökare skulle kunna se växterna över häckarna, men hindras från att roffa åt sig av dem. Den som ville titta närmare fick göra det i sällskap med Linné, demonstratorn eller trädgårdsmästaren.

Tillbaka till kartan

Trädgårdsgångarna

Senast uppdaterad: 2022-05-18