Linnémuseets historia

Dispositionsrätt till bostad och trädgård 1918

År 1918 fick Sällskapet överta dispositionsrätten till Linnés bostad och trädgård med dess orangeri. Därmed kunde man börja förverkliga planerna på ett återställande av trädgården och ett Linnémuseum. I Linnés bostad bodde vid den tiden universitetets director musices Hugo Alfvén, så museet fick vänta till dess att Alfvén gick i pension år 1934. Fram till dess fungerade trädgårdens orangeri som ett provisoriskt Linnémuseum.

Renoveringsarbetet påbörjas 1934

1934 kunde man påbörja renoveringsarbetet och överförandet av Linnés bohag till dess ursprungliga bostad. Renoveringen skedde med anslag från bland annat lotterier, Uppsala stad (den elektriska uppvärmningen) samt Uppsala kaféaktiebolag och med byggnadsarbeten utförda av Anders Diös. Som restaureringsledare fungerade antikvarie Erik Lundberg, och som rådgivare vid restaureringen och vid museets installering intendenten Sigurd Wallin samt museiamanuensen Nils Sundquist.

INVIgning av Linnémuseet ÅR 1937

Invigningen av Linnémuseet den 30 maj 1937 utformades till en högtidlig ceremoni. Representanter från kungahuset och en lång rad andra honoratiores var inbjudna och gick i procession från orangeriet till Linnés hem, där prins Eugen förklarade museet invigt. Följande dag öppnades museet för allmänheten.

Huvudmän för Linnémuseet 

Sedan 2020 är Uppsala universitet huvudman för Linnémuseet. Byggnaden är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk. Svenska Linnésällskapet stödjer fortfarande Linnémuseet.

Senast uppdaterad: 2022-05-18