Linnéträdgården – en levande lärobok i Linnés pedagogik

Statyn Venus Medici framför orangeriet, vid sjödammen i Linnéträdgården.

Sevärdheter

Linnéträdgården med professorsbostaden – platsen för Sveriges första botaniska trädgård.

Linnéträdgården med professorsbostaden är platsen för Sveriges första botaniska trädgård. Bland prunkande rabatter, strama häckar, kärr och dammar iakttog Carl von Linné naturens och årstidernas växlingar på 1700-talet. Ingenstans kommer man vetenskapsmannens gärning närmare än i hans trädgård, där mer än 1000 arter odlas efter hans sexualsystem. 

Följ med på en trädgårdsvandring genom den trädgård där Linné verkade! Besök Linnés arbetsrum och fru Linnés gemak i den före detta professorsbostaden, Linnémuseet! Läs den spännande historien om Linnés Venusstaty.

Vi driver och utvecklar Linnéträdgården

Uppsala linneanska trädgårdar

Linnéträdgården utgör, tillsammans med Botaniska trädgården och Linnés Hammarby, de linneanska trädgårdarna. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

Statligt byggnadsminne

Linnéträdgården är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Linnémuseet

Svenska Linnésällskapet är huvudman för Linnémuseet. Byggnaden är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Senast uppdaterad: 2021-05-12