Vårt uppdrag

I de linneanska trädgårdarnas uppdrag ingår att presentera ett välskött och väl dokumenterat växtmaterial. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växterna en del av ett historiskt kulturarv. Trädgårdarna ska också vara platser för inspiration och rekreation. De är populära utflyktsmål för Uppsalabor och viktiga besöksmål för turister.

I Botaniska trädgården odlar vi framför allt växter för forskning och undervisning vid universitetets kurser och för aktiviteter riktade mot förskola och skola. Vi ska också bidra till att bevara biologisk mångfald.

Läs mer om verksamheten vid de linneanska trädgårdarna.

Vi driver och utvecklar Linnéträdgården

Uppsala linneanska trädgårdar

Linnéträdgården utgör, tillsammans med Botaniska trädgården och Linnés Hammarby, de linneanska trädgårdarna. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

Statligt byggnadsminne

Linnéträdgården är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Linnémuseet

Svenska Linnésällskapet är huvudman för Linnémuseet. Byggnaden är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Senast uppdaterad: 2021-09-13