Linnéträdgårdens kronologi

Gravyr med perspektivbild över Linnéträdgården, Hortus Upsaliensis, 1770.
Hortus Upsaliensis

Några årtal i trädgårdens historia

1655 anlade Olof Rudbeck den äldre den första botaniska trädgården.
1702 brann Uppsala, trädgården i ruiner.
1728 började Linné sina studier i Uppsala.
1741 utnämndes Linné till professor i Uppsala och prefekt för botaniska trädgården.
1743 stod orangeriet färdigt.
1778 dog Linné den 10 januari.
1783 dog Carl von Linné den yngre och efterträddes av Carl Peter Thunberg.
1787 donerade Gustaf III Uppsala slottsträdgård till universitet.
1802 nedlades den linneanska trädgården.
1817 byggdes orangeriet om till studentnation för Östgöta nation.
1885 blev orangeriet universitetets museum för nordiska fornsaker.
1917 bildades Svenska Linnésällskapet.
1923 invigdes den restaurerade trädgården.
1937 invigdes Linnémuseet.
1955 restaurerades orangeriet.
1978 övertog Uppsala universitet ansvaret för Linnéträdgården.