Sveriges äldsta botaniska trädgård

Uppsala universitets botaniska trädgård är den äldsta botaniska trädgården i Sverige. Den anlades 1655 av universalgeniet Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin. Då låg trädgården mitt inne i Uppsala, i stadsdelen Svartbäcken nära Fyrisån (bilden). I trädgården kunde medicinstudenterna lära sig botanik och studera medicinalväxter. Mot slutet av 1600-talet fanns mer än 1800 växtarter i trädgården, många odlades för första gången i Sverige, till exempel potatis.

Hortus Upsaliensis enlig Olof Rudbeck den äldres design, publicerad i Atlantica 1675.
Hortus Upsaliensis enligt Olof Rudbeck den äldres
design, publicerad i Atlantica 1675.

Olof Rudbecks botaniska trädgård fick svåra skador under den stora stadsbranden i Uppsala 1702. Eftersom universitetet saknade medel att återställa den, hamnade trädgården i en period av vanvård.

År 1741 tog Carl von Linné över som föreståndare för den då förfallna akademiträdgården. Han omvandlade den till en av de främsta trädgårdarna i världen. Genom sina goda kontakter över hela världen kunde han föra samman tusentals växter. De odlades i en speciell ordning fastställd av Linné, enligt sexualsystemet eller i ekologiska planteringar. Linnés botaniska trädgård är idag rekonstruerad efter hans ursprungliga plan från 1745. Den kallas numera Linnéträdgården och är ett levande minnesmärke över den store naturforskaren.

Några kända personer i Linnéträdgårdens historia

Linnéträdgården har haft flera framstående och berömda föreståndare: Olof Rudbeck den äldre, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg. Många av anläggningens trädgårdsmästare har varit mycket skickliga.

Trädgården i Svartbäcken efter Linné

När Botaniska trädgården flyttade blev den gamla trädgården parkmark och potatisland. Orangeriet byggdes om till studentnation och Director Musices flyttade in i prefektbostaden. När Svenska Linnésällskapet bildades 1917, såg man som en av sina främsta uppgifter att återställa Linnés botaniska trädgård. Detta har varit möjligt tack vare Linnés noggrannhet, hans detaljerade växtlistor och kartor. Den gamla prefektvillan är idag Linnémuseum och drivs av Svenska Linnésällskapet. Uppsala universitet har tagit över ansvaret för själva trädgården, den kallas numera Linnéträdgården.

Senast uppdaterad: 2021-09-13