Hitta till Linnéträdgården

Linnéträdgården ligger på Svartbäcksgatan i gågatans norra förlängning.

Buss till Linnéträdgården

Det finns inga busshållplatser i direkt anslutning till trädgården. Stadstrafikens bussar nr 5, 8 och 10 stannar på Kungsgatan, vid hållplats Skolgatan. Där stannar också flera regionbussar t. ex. 100, 104, 106, 110, 111 och 115. Stadstrafikens bussar nr 2, 6, 7 och 9 stannar på S:t Olofsgatan, vid hållplats Stadsbiblioteket. 

  • Buss till Gamla Uppsala (nr 2, röd) går från hållplats Stadsbiblioteket. Regionbuss nummer 110 och 115 går från hållplats Skolgatan och passerar Gamla Uppsala.
  • Buss nummer 2 (röd) och buss nummer 7 (ljusblå) passerar Botaniska trädgården och flera museer: Upplandsmuseet, Carolina Rediviva, Uppsala konstmuseum, Evolutionsmuseet och Bror Hjorths Hus.
  • Buss nummer 9 (mörkblå) är ett bra alternativ till och från Resecentrum. Den går också förbi Linnés Sävja.

Parkeringsplatser i anslutning till Linnéträdgården

Parkeringsplatser finns på Österplan, öster om järnvägen, med infart från S:t Olofsgatan samt i parkeringshus på Dragarbrunnsgatan.

Karta Linnéträdgården

Med buss och till fots mellan Linnéträdgården och Linnés Hammarby

Saknar du bil och vill tillbringa en hel dag i Linnés fotspår? Då kan du börja dagen med ett besök i Linnéträdgården, ta bussen söderut, besöka Linnés Sävja och sedan vandra den sista biten längs en av Linnéstigarna till Linnés Hammarby.

Stadsbuss nr 9 stannar vid hållplats Stadsbiblioteket. Den ansluter till Danmarksvandringen vid hållplats Kuggebro, vid hållplats Sävja kyrka (Linnés Sävja) och vid ändhållplatsen Nyckelaxet i Bergsbrunna.

Det är ca 10 km att gå vandringen från Kuggebro till Linnés Hammarby, ca 6,5 km från Linnés Sävja och 5 km från Nyckelaxet. Sträckan Kuggebro – Nyckelaxet går längs stigar och cykelvägar. Drygt halva sträckan från Nyckelaxet till Linnés Hammarby går längs bilväg. Vandringsleden är markerad med trästolpar med blå färg och en Linné-silhuett.

Tidtabell för stadsbuss nr 9.

Kartor

Uppsala kommuns karta över Danmanrkvandringen

Karta över Danmarksvandringen. På Linnéstigarnas hemsida finns också en pdf, där hållplatsernas läge är markerade på kartan. Samma karta visas här:.

Karta över Linnéstigens dragning, med busshållplatser markerade
Karta hämtad från Uppsala kommuns folder Danmarksvandringen.

Googlekarta med delar av Danmarksvandringen markerad

På kartan finns även Linnéträdgården markerad.

Senast uppdaterad: 2022-08-19