Linnéträdgården

Välkommen till Sveriges äldsta botaniska trädgård och den plats där Olof Rudbeck d.ä. och Carl von Linné arbetade och verkade.

Trädgården är stängd för säsongen 1 oktober – 30 april.

Carl von Linnés Venusstaty, med orangeriet i barkgrunden och en rabatt med sommarblommor i förgrunden.

Linnés trädgård – en oas i staden

Skyddad från stadens brus innanför ett grönt staket i centrala Uppsala ligger Linnéträdgården,  Uppsala universitets och Sveriges äldsta botaniska trädgård. Bland prunkande rabatter, strama häckar, kärr och dammar iakttog Linné naturens och årstidernas växlingar. Ingenstans kommer man vetenskapsmannens gärning närmare än i hans trädgård, där mer än 1000 arter odlas efter hans sexualsystem. 

Linnéträdgården – historisk pärla mitt i Uppsala

Linnéträdgården ligger som en skyddad oas innanför ett plank på Svartbäcksgatan i centrala Uppsala. Den tidigare akademiträdgården med Carl von Linnés professorsbostad, utställningar, café och butik är öppen maj-september.

I professorsbostaden ligger Linnémuseet som drivs av Uppsala universitet, på uppdrag av Svenska Linnésällskapet. Museet är öppet för bokade grupper året runt.

Hitta till Linnéträdgården

Linnéträdgården ligger på Svartbäcksgatan i gågatans norra förlängning.

Buss till Linnéträdgården

Det finns inga busshållplatser i direkt anslutning till trädgården. Stadstrafikens bussar nr 5, 8 och 10 stannar på Kungsgatan, vid hållplats Skolgatan. Där stannar också flera regionbussar t. ex. 100, 104, 106, 110, 111 och 115. Stadstrafikens bussar nr 6 och 9 stannar på S:t Olofsgatan, vid hållplats Stadsbiblioteket. 

  • Regionbuss nummer 110 och 115 går från hållplats Skolgatan och passerar Gamla Uppsala.
  • Buss nummer 9 (mörkblå) och buss nummer 6 (brun) är bra alternativ till och från Resecentrum. Buss nummer 9 går också förbi Linnés Sävja.

Parkeringsplatser i anslutning till Linnéträdgården

Parkeringsplatser finns på Österplan, öster om järnvägen, med infart från S:t Olofsgatan samt i parkeringshus på Dragarbrunnsgatan.

Karta Linnéträdgården

Senast uppdaterad: 2024-05-20