Växter på Linnés Hammarby

Växterna på Linnés Hammarby har alla anknytning till Carl von Linné eller 1700-tal.

Utanför huvudbyggnaden har vi rekonstruerat Linnés "mullbänkar" efter hans växtlistor.

I Upplandsträdgården odlar vi växter som odlades i trädgårdar i Uppland på 1700-talet.

Ett fyrtiotal växter finns dessutom kvar ända sedan Linnés tid på 1700-talet och utgör ett värdefullt biologiskt arv.

Sök i de linneanska trädgårdarnas levande samling

Skriv in ett eller flera ord från det vetenskapliga eller svenska namnet.

Du kan använda både versaler och gemener. Utelämna auktorer och förkortningar så som ssp., var., osv. Vid sökning på svenska namn kan du inte använda bokstäverna å, ä och ö. Skriv i stället a, a respektive o.Söktips:

Tecknen * eller ] kan skrivas in i slutet av ofullständiga sökord. För att söka arter med ett namn som börjar på Mag skriver du:

mag* eller mag]

Vid flera sökord separeras dessa med kommatecken.

För att bara söka Clivia nobilis skriver du:

Clivia nobilis

För att söka både Clivia nobilis och Camellia japonica skriver du:

Clivia nobilis, Camellia japonica


These data are extracted from the on-line Living Collections database, BG-BASE, and made available on the Web using the HTMLEXPORT software developed at the Royal Botanic Garden Edinburgh.

Områdeskartor

Botaniska trädgården

Linnés Hammarby

Område 20, karta ej tillgänglig

Linnéträdgården

Område L, karta ej tillgänglig

Senast uppdaterad: 2023-01-09