Växter på Linnés Hammarby

Växterna på Linnés Hammarby har alla anknytning till Carl von Linné eller 1700-tal.

Utanför huvudbyggnaden har vi rekonstruerat Linnés "mullbänkar" efter hans växtlistor.

I Upplandsträdgården odlar vi växter som odlades i trädgårdar i Uppland på 1700-talet.

Ett fyrtiotal växter finns dessutom kvar ända sedan Linnés tid på 1700-talet och utgör ett värdefullt biologiskt arv.

Växtdatabasen

Vår sökbara databas ligger för närvarande nere. Vänligen kontakta oss via e-post för frågor rörande våra växtsamlingar: botanical.garden@botan.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-12-07