Scrophularia vernalis, vårflenört

Scrophularia vernalis, vårflenört Linnés Hammarby Uppsala universitet. Blommande planta.
Foto: Jesper Kårehed.

Vårflenört har de senaste åren funnits spridd på hammarens väst- och sydsluttningar samt på gräsmattan väster om Ängebyvägen. Den noterades från Hammarby redan av Schagerström 1845, men har saknats i senare uppräkningar av kvarstående linneanska arter i Hammarby. I herbariet i Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet finns insamlade exemplar från 1884, 1890 och 1908 som visar att den kontinuerligt funnits i Hammarby i mer än hundra år.

Linné odlade vårflenört i Uppsala botaniska trädgård och i Hammarby är den med största säkerhet en relikt från Linnés trädgård. Sernander meddelade 1929 att den "ännu för några år sedan sparsamt växte på nedre sluttningen av jättegrytet bakom huvudbyggnaden". Utbredningen av vårflenört var då alltså inte så stor, men när Sernander inventerade linneanska växter 1941 hade dess utbredning ökat betydligt. Sedan dess märks dock något av en nedgång, och under 2001 hade flera äldre individ utgått. Arten odlas idag i Upplandsträdgården. Vårflenört som kan vara icke-linneansk har kommit in under slutet av 1900-talet och det kan vara ett hot genom att Linnés individ kan förorenas genetiskt.

Vårflenört riskerar att bli genetiskt förorenad.