Hur hanteras vårflenörten?

Vy över Linnéträdgården där vårflenört också förekommer.
Foto: Annika Ahlstedt.

Individ av vårflenört kom in i Hammarby genom frörik kompostjord som av misstag levererades från Linnéträdgården 1995. Det finns en risk att dessa individ inte har linneanskt ursprung. F.d. örtagårdsmästare Lena Hansson har meddelat att vårflenört inte odlas i Linnéträdgården utan förekommer där som ogräs.

Vårflenört noterades som ogräs i Linnéträdgården redan av Svedelius 1921. Han antog att plantorna härstammade från en insådd där till Linnéjubileet 1907. Insådden skedde i så fall troligen med frö från Uppsala botaniska trädgård och man vet inte om fröplantan kom från trädgården eller genom fröbyte. Kanske härstammar även dessa frön från en planta som kommer från Linnés odlingar på 1700-talet, men införseln till Hammarby gör att den linneanska vårflenörten där riskerar att bli genetiskt förorenad.

Innan man vet mer om den införda vårflenörtens ursprung bör frö tas från äldre linneanska individ till odling för att bevara den linneanska vårflenörten. Denna historia visar hur viktigt det är att isolera de linneanska arterna i Hammarby från främmande individ som kan korsa in sig, samt hur viktigt det är att dessutom bevara de linneanska arterna i en genbank.