Bellis perennis, tusensköna

Bellis perennis, tusensköna, Linnés Hammarby, Uppsala universitet. Foto Jesper Kårehed
Foto: Jesper Kårehed

Tusensköna växer rikligt på Hammarbys gräsmattor i både vita, mörkrosa och halvfyllda former. Det är en lite trivial art, och man har de senaste decennierna sett den mer som ett ogräs i Hammarby. Det var därför lite förvånande när det kom fram att arten sannolikt planterats in av Linné.

Tusensköna är en av de arter som nämns i Linnés lista över växter i Hammarby som Otto Gertz publicerade 1927. Variationen inom populationen i Hammarby med såväl fyllda som mörkrosa blommor kan tyda på att Linné odlade flera varianter av arten, till exempel dubbla och röda former.