Prunus domestica ssp. insititia x Prunus spinosa, terson

Prunus domestica ssp. insititia x Prunus spinosa, terson Linnés Hammarby Uppsala universitet. Närbild av två frukter: till vänster krikon, till höger terson.
Till vänster krikon, till höger terson. 
Foto: Mariette Manktelow,.

Terson är enligt Rutger Sernander en korsning mellan krikon och slån. Enligt hybridteorin ska korsningen kunna uppkomma spontant där båda arterna växer. Olika hybrider kan vara mycket olika varandra. I Hammarbyområdet finns två snår av terson. Ett har så gott som oätliga frukter, avlånga och små på halvstora träd och har sortbestämts av Lars Kers. Detta snår växer mitt emot mangårdsbyggnaden på Hammarby gård, på södra sidan om landsvägen. Det andra tersonsnåret är betydligt smakligare. Det består av täta, korta buskar och växer på Linnés ägor söder om Gastholmen. Det har relativt stora runda frukter som är mycket aromatiska och goda. Linnés stora intresse för hybrider öppnar för en möjlighet att han själv korsat fram denna hybrid med mycket aromatiska frukter. Det finns också en möjlighet att detta är vad Linné egentligen menade med krikon, tyskt slån, med klotrunda frukter.

På senare tid har man framfört teorin att terson inte är en korsning utan en sort av arten plommon, eftersom en korsning mellan slån och krikon bör vara steril på grund av föräldraarternas olika kromosomtal. Mer forskning krävs på vårt lands gamla plommonsorter för att reda ut vad som är vad.

Ursprungligen fanns terson även som ett mycket gammalt, litet träd på en åkerholme söder om Gastholmen. Det upptäcktes av Rutger Sernander på 1940-talet, som påtalade dess värde. Trädet försvann när åkerholmen under jordbruksrationalitetens era sprängdes på 1970-talet. Stenbumlingarna från åkerholmen lades på det intilliggande tersonbuskaget, som delvis skadades. Tills vi vet mer om ursprunget av dessa tersonbuskar bör beståndet bevaras som möjlig linneansk växt i Hammarby.