Myrrhis odorata - spansk körvel

Myrrhis odorata, spansk körvel Linnés Hammarby Uppsala universitet. Fruktställning.
Foto: Stephen Manktelow.

Spansk körvel är en karaktärsväxt i Hammarby med god spridning i parken. Rutger Sernander räknade med att den hade odlats i Hammarby redan innan Linnés tid eftersom den var vanlig på herrgårdar på 1700-talet. Linné odlade den dock i Uppsala botaniska trädgård, och det kan därför inte uteslutas att Linné har inplanterat den på Hammarby. Dagens utbredningen tyder på att den kan ha spridit sig västerifrån i parken. År 1941 fanns endast ett mindre bestånd i den Ridderbjelkska trädgården väster om gården. Detta tyder på att Linné ursprungligen odlade den i Kåltäppan, väster om huvudbyggnaden. Spansk körvel var en vanlig kryddväxt, och användes säkerligen som sådan av familjen Linné.

Spansk körvel har de senaste åren brett ut sig i parken, medan krollilja Lilium martagon har minskat. Man har misstänkt att spansk körvel har konkurrerat ut krollilja. Alexandra Holmgren har studerat de ekologiska sambanden, och hennes studie tyder på att det troligen är skogsbingel Mercurialis perennis som konkurrerar ut krolliljan.