Corydalis nobilis, sibirisk nunneört

Corydalis nobilis, sibirisk nunneört. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow

Den som besöker Linnés Hammarby i mitten av maj kan inte undgå att lägga märke till den märkliga sibiriska nunneörten med sina saftiga stjälkar och gulsvarta blomhuvuden som kantar husgrunderna. Den kommer plötsligt upp på våren, växer snabbt och blommar rikt.

Den vissnar sedan ner lika fort igen efter att ha släppt sina blanksvarta frön med oljerika bihang. Frönas bihang är begärlig föda för myror som bär iväg med fröna och sprider dem längs Hammarbys husgrunder.

Sibirisk nunneört har en spännande historia på Hammarby. Linné fick den som frö och odlade för första gången 1765.