Salix purpurea, rödvide

Salix purpurea, rödvide Linnés Hammarby Uppsala universitet. lommande kvist. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow.

I diket till den södra gränsen av Ridderbjelkska trädgården står ett par rödvidebuskar. Rödvide finns med bland de arter Linné själv har upptecknat från Hammarby. Arten beskrevs av Anders Gustaf Barchaeus efter det besök han gjorde hos Linné i Hammarby 1772: "Et slags Pil med rödaktiga smala blad (Salix rubra) wistes mig. Den skal wara långt förmer till bast, band och widjor än den tyska korgepilen. Jag fant det ock genom vridning. Härmed täncker T. [= Linné] framdeles binda sin säd". Rutger Sernander skrev: "En förfaren hand har planterat busken på en lämplig plats, intill ett större dike, och det ligger nära till hands att antaga att det var Linnés". Linnés Historiska Landskap har hittat rödvidebuskar även i grannbyn Ängeby och i Kalms planteringar i Sipsalo utanför Åbo. Dessa tillhör troligen alla samma individ och härstammar från Linnés buske i Hammarby.