Primula veris f. rubriflora, röd gullviva

Primula veris f. rubriflora, röd gullviva Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow
Foto: Stephen Manktelow.
Primula veris f. rubriflora, röd gullviva Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow.

I den lista över växter som Linné odlade på Hammarby, publicerad av Otto Gertz 1927, finns både vanlig gul gullviva och en röd form av gullviva: "Primula veris lutea" och "Primula veris rubra". Vi vet inte varför Linné odlade vanlig gullviva, som borde ha växt ymnigt i det omgivande jordbrukslandskapet, men kanske hade färgformerna ett pedagogiskt syfte i undervisningen. Vanlig gullviva finns idag allmänt på Hammarbys gräsmattor.

Röda gullvivor uppkommer då och då inom populationen, även på den intilliggande jordbruksfastigheten Hammarby gård. Det vore önskvärt att hålla den röda formen i odling för att aktivt bevara den.