Prunus domestica ssp. domestica, plommon

Prunus domestica ssp. domestica, plommon Linnés Hammarby Uppsala universitet. Blommande kvist.
Foto: Stephen Manktelow

Användningen av namnet "plommon" för både vanliga plommon och krikon gör att det råder en viss förvirring över vad Linné odlade på Hammarby. Vi vet att han hade plommonträd. Troligen odlade Linné både plommon och krikon i fruktträdgården. Idag finns enstaka äkta plommonträd av sorten ’Mirabelle’ (bestämd av Lars Kers) förvildade i parken sydost om östra flygeln. De gula och röda plommonsorter som växer i den Ridderbjelkska trädgården har bestämts av Lars Kers till ’Mirabelle’ och ’Allmänt gulplommon’ under en inventering av Pomologiska Sällskapet 2003.