Lysimachia nummularia, penningblad

Lysimachia nummularia, penningblad Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Ma.nktelow
Foto: Stephen Manktelow.

Denna lilla krypande ört med gula stjärnformade blommor är ganska vanlig på Hammarbys gräsmattor och förekommer också på den västra delen av hammaren.

Penningblad växer i vilt tillstånd på fuktig gräsmark och på strandängar. I Uppland är den naturaliserad sedan 1700-talet längs Mälarens stränder. I Hammarby bör den inte vara vild, utan det är troligast att den här har sitt ursprung i gårdens rabatter. Hammarby ligger på upphöjd mark långt från Mälarens fuktiga stränder. Penningblad odlades av Linné i Uppsala botaniska trädgård, och Hammarbys population har troligen inplanterats därifrån till Hammarby.