Fragaria moschata, parksmultron

Fragaria moschata, parksmultron, Linnés Hammarby Uppsala universitet.
Foto: Jesper Kårehed.

I Tycho Tullbergs barndom i mitten av 1800-talet fanns på Hammarby ett jordgubbsland öster om östra flygeln. Där fanns också några tuvor vintergröna och en sibirisk ärtbuske (häckkaragan). Jordgubbslandet var med största sannolikhet en odling av parksmultron, vilken växer där än idag. Även vintergröna och sibirisk ärtbuske finns kvar.

Parksmultron odlades som nyttoväxt innan jordgubben Fragaria x ananassa framkom som en korsning i Frankrike under sent 1700-tal. Eftersom Ridderbjelke vid 1800-talets mitt hade anlagt en ny trädgård väster om gården, kan man anta att det var rester av familjen von Linnés gamla odlingar som bevarats på den ännu öppna platsen öster om östra flygeln.
Klonen av parksmultron i Hammarby tycks vara
självsteril, liksom på de flesta platser där den överlevt
och förvildat sig.