Viburnum opulus, olvon

olvon, Viburnum opulus, Linnés växter, Uppsala universitet. Blommande kvist.
Olvon. Foto: Jesper Kårehed

Abraham Bäcks son Carl besökte Linné i Hammarby 1772, och vid en inventering av Linnés humlegård noterade han olvon. Idag växer olvon fortfarande i markerna kring humlegården, de på norra sidan är på återväxt efter gallring. På södra sidan finns en buske som skärs ner vid vägverkets dikesbeskärning varje år. En större buske finns i slånhäcken nordost om den nyanlagda humlegården och en inom museiområdet i parken.

Olvon är bara känt från i Linnés Hammarby i området och buskarna kan vara inplanterade av Linné. De bör bevaras.

snöbollsbuske, Linnés växter, Uppsala universitet. Blommande kvist.
Snöbollsbuske. Foto: Jesper Kårehed.

Linné odlade även den fyllda formen av olvon, så kallad snöbollsbuske Viburnum opulus f. rosea i Hortus Upsaliensis och troligen även i Hammarby.